29 آبان 2آذر ماه 1401

محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران

Inner Banner
امتیاز دهید :

عودت چک ضمانت و دریافت صورتحساب

عودت چک ضمانت و دریافت صورتحساب
تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ / تعداد بازدید : 2652

با سلام
  احتراماً به استحضار میرساندکه صورتحساب نهایی و چکهای تضامین ارزی-ریالی آماده تحویل به مشارکت کنندگان عزیز می باشد لذا خواهشمند است به دلیل رعایت پروتکل های بهداشتی تاریخ تحویل براساس جدل ذیل در تاریخ های مشخص شده می باشد خواهشمند است ضمن رعایت جدول زمانبندی از ساعت ۹ الی ۱۵  ، نماینده آن شرکت به همراه مدارک ذیل ( معرفی نامه، رسید چک تضمینی و مهر شرکت) به آدرس: تهران، شهرک غرب، بلوار فرحزادی، خیابان سپهر، پلاک ۲۱، واحد ۳، امور مالی مراجعه نموده و نسبت به دریافت چک تضمین و صورتحساب خود اقدام نماید. بدیهی است در صورت عدم مراجعه جهت دریافت چک تضمین طی زمانبندی اعلام شده، ستاد برگزاری هیچگونه تعهدی نداشته و چکهای تضامین معدوم خواهد شد.

 یادآور است مشارکت کنندگان خارج از تهران که امکان دریافت حضوری فاکتور ندارند، می توانند طی یک فقره نامه طبق نمونه ذیل (بر روی سربرگ ممهور به مهر شرکت و امضاء مدیرعامل) درخواست عودت چک و صورتحساب خود را اعلام و به شماره نمابر ۴۲۹۱۷۱۰۰ ارسال و تاییدیه فکس را از شماره ۴۲۹۱۷۱۰۱ دریافت نمایند و یا درخواست خود را به ایمیلmalimandt@yahoo.com ارسال نمایند.

نمونه متن نامه: 

شرکت راهکار تجارت مدیریت کوشا

احتراما، خواهشمند است یک فقره چک تضمین به شماره ............. نزد بانک ............. شعبه ........... به مبلغ ............. را ابطال و به همراه صورتحساب نهایی این شرکت به آدرس .......................... کد پستی ................ و آقا/خانم ............ تحویل نمایید.

تبصره ۱: شرکتهایی که هنوزبدهکار هستند بایستی نسبت به تسویه بدهی اقدام نموده و سپس جهت دریافت چک اقدام نمایند. شرکتهایی که در نمایشگاه بستانکار می باشند نیز بایستی طی یک فقره نامه با اعلام شماره حساب شرکتی و شماره شبا خود، درخواست عودت وجه نموده و نامه را به شماره فکس ۴۲۹۱۷۱۰۰ ارسال نمایند.

تبصره ۲: موارد ذکر شده شامل ضمانتنامه های غرفه سازی نمی باشد و آزادسازی ضمانتنامه های غرفه سازی متعاقبا طی اطلاعیه ای جداگانه بحضورتان ارائه می گردد. 

 

شنبه مورخ 26/09/1401© 2022 International Environment Exhibition, design & develop by M and T group Smart Solutions