29 آبان 2آذر ماه 1401

محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران

Inner Banner

نحوه دسترسی به بوستان گفتگو محل برگزاری نمایشگاه

 

نشانی: تهران، گیشا، خیابان نصر، خیابان پیروزی، پارک گفتگو تهران
این بوستان از طرف شمال به پل‌های اتوبان شهید چمران، از سمت شرق به بزرگراه چمران، از قسمت غربی به گیشا و کوی نصر و از سمت جنوب به خیابان جواد فاضل منتهی می‌شود.

 

برای دسترسی با مترو به  بوستان گفتگو می توانید در ایستگاه توحید که نزدیکترین ایستگاه می باشد، پیاده شوید.

برای دسترسی به پارک بوستان گفتگو از طریق اتوبوس های بی آر تی نیز باید سوار خط 4 (ترمینال جنوب – پارک وی) شوید، سپس در ایستگاه گیشا پیاده شوید و بعد به سمت شمال بزرگراه چمران حرکت کنید.

 

© 2022 International Environment Exhibition, design & develop by M and T group Smart Solutions